Ustrojstvo vatrogastva u Hrvatskoj i Međimurju

 

 

3. lipnja 1993. donijet je Zakon o vatrogastvu (stupio je na snagu 26. lipnja) koji je vatrogastvo uredio kao profesionalnu djelatnost u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova, uz dobrovoljne udruge kao prateće organizacije od javnog interesa.

Određeno je da vatrogasnu djelatnost obavljaju:

1. Profesionalne vatrogasne postrojbe Ministarstva unutarnjih poslova.

2. Dobrovoljna vatrogasna društva u jedinicama lokalne samouprave i uprave.

3. Profesionalne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu.

Novim Zakonom o vatrogastvu koji je stupio na snagu 1. siječnja 2000. godine profesionalne vatrogasne postrojbe MUP-a izuzete su iz njegove nadležnosti i podređene su lokalnoj samoupravi. Ministarstvo je ostalo nadležno za nadzor vatrogasne službe.

Zadaće vatrogasnih postrojbi su gašenje požara, oslobađanje povrijeđenih u prometnim nesrećama, ispumpavanje poplavljenih zgrada, ispumpavanje vode iz bunara, prijevoz pitke vode, prepumpavanje sadržaja cisterni koje su se prevrnule, pregled hidrantske mreže, pregled deponija, osposobljavanje pučanstva za zaštitu od požara, preventivna zaštita od požara, informativno-propagandna aktivnost u zaštiti od požara, organiziranje vatrogasnih natjecanja, osiguranje javnih skupova itd.

Vatrogastvo u Hrvatskoj ima bogatu povijest, a u svom organiziranom obliku postoji još od 1876. godine kada je stvorena Hrvatsko-slavonska vatrogasna zajednica.

 

Profesionalno vatrogastvo

Dobrovoljno vatrogastvo

Vatrogastvo u Međimurju

 

 

Povratak na glavnu stranicu