Profesionalne vatrogasne postrojbe

U sklopu svake policijske uprave utemeljena je najmanje jedna profesionalna vatrogasna postrojba MUP-a. Ranije teritorijalne profesionalne vatrogasne jedinice (bilo ih je 35) koje su bile organ ranijih općina prešle su u sastav policijskih uprava, a MUP je preuzeo nadležnost nad vatrogasnim postrojbama u cijeloj Hrvatskoj. 46 profesionalnih vatrogasnih postrojbi ostalo je djelovati u gospodarstvu.

U sjedištu Ministarstva unutarnjih poslova ustrojen je Odjel za vatrogastvo u sklopu Sektora za zaštitu od požara i civilnu zaštitu. U policijskim upravama ustrojeni su odjeli (u velikim policijskim upravama) ili odsjeci (u manjim policijskim upravama) za vatrogastvo. 

Na čelu svih vatrogasaca u državi nalazi se glavni vatrogasni zapovjednik, koji je ujedno i načelnik Odjela za vatrogastvo MUP-a. On je odgovoran za stanje organiziranosti i osposobljenosti vatrogastva u Hrvatskoj. 20. srpnja 1993. glavnim vatrogasnim zapovjednikom imenovan je Mladen Jurin, a Željko Sutlar je postao njegov zamjenik. Za područje svake županije odgovoran je područni vatrogasni zapovjednik (ujedno načelnik odjela ili donačelnik odsjeka za vatrogastvo, ovisno o veličini policijske uprave) i njegov zamjenik. Područnom vatrogasnom zapovjedniku podređeni su zapovjednici pojedinih vatrogasnih postrojbi, kako onih profesionalnih, tako i dobrovoljnih.

Formacijske jedinice vatrogasnih postrojbi su: vatrogasna grupa, vatrogasno odjeljenje, vatrogasna smjena, vatrogasna ispostava i vatrogasna postaja. Vatrogasna grupa broji dva člana (jedan vatrogasac i voditelj vatrogasne grupe), vatrogasno odjeljenje broji od 8 do 10 članova (tri do 4 vatrogasne grupe, voditelj vatrogasnog odjeljenja i vozač), vatrogasna smjena sastoji se od jednog ili više vatrogasnih odjeljenja koja djeluju u smjenama, a vatrogasne postaje i ispostave postoje samo u vatrogasnim postrojbama MUP-a i dijele se na četiri vatrogasne smjene.

Cjelokupnim sustavom zaštite i gašenja požara rukovodi se iz Vatrogasnog operativnog centra MUP-a koji djeluje u sklopu Operativnog dežurstva MUP-a. Iz centra se obavlja koordinacija, usmjeravanje zrakoplovnih snaga, praćenje tijeka intervencija, brzo aktiviranje dodatnih postrojbi i obrada podataka.

Osnovane su, opremljene i uvježbane interventne desantne skupine koje se helikopterima prebacuju na poprište udaljenijih požara na nepristupačnom terenu. Od svibnja 1995. godine Hrvatska ima i dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-215. Zrakoplovi su vlsništvo Ministarstva unutarnjih poslova, no posade su pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Postoji i šest helikoptera MI-8-MTM s 9 posada iz Hrvatskog raznog zrakoplovstva. Helikopteri su se pokazali izuzetno djelotvornima u gašenju nepristupačnih požara i prebacivanju ljudstva i opreme. Sredinom 1995. u operativnu uporabu uveden je i prvi hrvatski protupožarni brod "Lupac" koji je za tu svrhu preuređen u Remontnom brodogradilištu Šibenik, a može služiti za gašenje, prijevoz gasitelja i opreme i manjih vatrogasnih vozila.

Povratak na glavnu stranicu