Povijest hrvatskog vatrogastva

 

Povratak na glavnu stranicu

Važniji događaji u razvoju vatrogastva u Hrvatskoj

 

1309. U statutu grada Dubrovnika uvedena odredba o organizaciji i načinu gašenja požara.

1741. U Samoboru je donijet propis o spriječavanju požara i skrbi o vatri.

1768. Kraljevsko vijeće Hrvatske, Slavonije i Dalmacije donijelo prvi propis za obranu od požara za područje Hrvatske.

1857. U Zagrebu se donosi propis za obranu od požara, tzv. “Gasnik”, a u Varaždinu “Redarstveno požarnički red”.

1864. 17. lipnja u Varaždinu osnovan “Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu” sa 150 članova-osnivača.

1876. Osnovana Hrvatsko-slavonska vatrogasna zajednica.

1877. Mirko Kolarić, zapovjednik varaždinskog društva i poslije tajnik Vatrogasne zajednice, izrekao prvi puta vatrogasnu zapovijed na hrvatskom jeziku.

1878. Počinje sustavno prikupljanje podataka o požarima u Hrvatskoj.

1882. Objavljuje se “Obučevnik za dobrovoljne vatrogasce”, prva vatrogasna knjiga na hrvatskom jeziku iz pera Gjure S. Deželića.

1889. Zajednica je izradila nacrt Gasnika (Vatrogasnog zakona) za Kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju. Uvedena je vatrogasna oznaka: kaciga i ukriž postavljeni čekić i sjekirica.

1891.  Organiziran je Prvi hrvatske strukovni vatrogasni tečaj. Utemeljena prva hrvatska vatrogasna odličja.

1892. Izlazi polumjesečnik “Vatrogasac” uz potporu Zajednice.

1896. Izlazi “Vatrogasni vjesnik” kao službeno glasilo Zajednice.

1897. Zajednica postaje strukovnim organom vlade u poslovima vatrogastva.

1898. Gjuro S. Deželić spjevao je vatrogasnu himnu, koju je uglazbio istaknuti hrvatski skladatelj Ivan pl. Zajc.

1908. Donijet je prvi jedinstveni propisnik o oznakama vatrogasnih činova.

1922. Zajednica donosi nova Pravila prema kojima Zajednica organizira i uvježbava vatrogasna društva, vodi statitstiku, imenik članova, organizira stručne tečajeve, natjecanja, izdaje knjige i časopise, priređuje stručne izložbe.

1926. Otpočelo osnivanje vatrogasnih župa.

1930. Vatrogasne župe postaju pomoćni organi Zajednice.

1933. Donijet je Zakon o organizaciji vatrogastva Kraljevine Jugoslavije kojim su vatrogasne organizacije dobile svoj pravni status, ali su ograničeneslobode i inicijative vatrogasnih zajednica.

1936. Skupština Vatrogasne zajednice Savske banovine zahtijeva povratak imena društvo umjesto čete, uz zaključak da hrvatsko vatrogastvo, kao sastavni dio hrvatskog naroda, ulazi u borbu za oživotvorenje narodne slobode. Donosi se i zaključak da se u vježbovniku svi nazivi i zapovijedi mijenjaju na hrvatski jezik, da se na odore vrati hrvatski grb, te da na vatrogasnom barjaku na jednoj strani bude slika sv. Florijana, a na drugoj vatrogasni znak s imenom društva.

1937. U povodu 60. obljetnice Zajednice otkriva se spomenik Gjuri Deželiću u Zagrebu, a na vatrogasnom skupu u nazočnosti 17.000 vatrogasaca donosi se rezolucija u kojoj se traži raskid Zajednice s Vatrogasnim savezom Kraljevine Jugoslavije, te skidanje vatrogasnih odora Kraljevine.

1940.  Donosi se banska naredba da sve vatrogasne poslove obavlja Odsjek za civilnu zaštitu i vojne poslove Banske vlasti.

1941.-1945. Imenovan je povjerenik Vatrogasne zajednice koji je preuzeo sve poslove i imovinu Zajednice. U sklopu Narodne zaštite ustrojava se i oprema vatrogasna služba. Početkom 1942. godine vatrogastvo pripada organizacijski Ministarstvu udružbe, a krajem 1942. godine Ministarstvu unutarnjih poslova.

1945.  Imenovam je povjerenik za vatrogastvo Narodne Republike Hrvatske. Vatrogastvo organizacijski pripada Ministarstvu unutrašnjih poslova. Osnovana je Vatrogasna milicija.

1948. Donosi se Zakon o dobrovoljnim vatrogasnim društvima NRH.

1949. Osnovan je Savez dobrovoljnih društava NRH.

1956. Donosi se Osnovni zakon o zaštiti od požara Hrvatske temeljem kojega su se u općinama morali ustrojiti vatrogasni fondovi.

1957. Otvorena je Vatrogasna škola u Zagrebu.

1962. Otvorena je Viša tehnička škola za sigurnost na radu i zaštitu od požara.

1966. U Karlovcu je održano međunarodno vatrogasno natjecanje CTIF-a.

1968. Donijet je republičke Zakon o zaštiti od požara kao organizacijski zakon.

1977. Zaštita od požara je prvi puta propisana kao djelatnost od posebnoga društvenog interesa na temelju Zakona o zaštiti od požara, što je bilo temeljem sustavnog i stabilnog financiranja vatrogastva.

1991. Zbog sve otvorenije agresije na Republiku Hrvatsku, Republički štab CZ donosi “Odluku o prelasku DVD-a i vatrogasnih saveza na rad i djelovanje u ratnim uvjetima”. Vatrogastvo u domovinskom ratu

1992. U Tehničkom muzeju u Zagrebu otvoren je u listopadu Odjel vatrogastva s izlošcima iz povijesti hrvatskog vatrogastva. Na sjednici CTIF-a u Albeni (Bugarska) u rujnu vatrogasna organizacija Republike Hrvatske primljena je u članstvo Međunarodnoga tehničkoga komiteta za preventivu i gašenje požara.

1993. Donijet je novi Zakon o vatrogastvu te Zakon o zaštiti od požara. Preustrojstvo i obnoviteljstvo hrvatskog vatrogastva provedeno je na prvom Saboru Hrvatske vatrogasne zajednice polovicom prosinca kad je i promijenjen naziv Vatrogasnog saveza Hrvatske u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu. U Tokiju je u studenom Hrvatska vatrogasna zajednica postala članicom Saveza svjetskih dobrovoljnih vatrogasnih udruženja (FWVFA).

1994. Pod pokroviteljstvom predsjednika RH dr. Franje Tuđmana u Varaždinu je svečano obilježena 18. i 19. lipnja 130. obljetnica Prvoga hrvatskoga dobrovoljnog vatrogasnog zbora uz sudjelovanje 5120 vatrogasaca.

1996. U Zagrebu na svečan način obilježena 120. obljetnica Hrvatske vatrogasne zajednice. Donijet je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu.

1997. Održana izborna skupština Hrvatske vatrogasne zajednice. U Danskoj na Vatrogasnoj olimpijadi hrvatski vatrogasci osvojili šest zlatnih i šest srebrnih odličja.

1999. Donijet novi Zakon o vatrogastvu.

 

 

Imena Hrvatske vatrogasne zajednice u povijesti:

 

1876. Hrvatsko-slavonska vatrogasna zajednica

1930. Vatrogasna zajednica Savske banovine

1939.  Vatrogasna zajednica Banovine Hrvatske

1941. Vatrogasni savez NDH

1949. Savez dobrovoljnih vatrogasnih društava NRH

1955. Vatrogasni savez Hrvatske

1993. Hrvatska vatrogasna zajednica

 

Vatrogastvo u domovinskom ratu

 

 

Povratak na glavnu stranicu