Vatrogasna milicija 1945. godine

 

 

Dopisom Odjela unutarnjih poslova ZAVNOH-a od 22. siječnja 1945. godine ustrojena je Vatrogasna milicija, u sklopu Narodne milicije. Time nisu ukinuta dobrovoljna vatrogasna društva koja su postojala u mnogim mjestim, već je s njima uspostavljena suradnja. Vatrogasna milicija ustrojena je u gradovima, te postrojena u desetine, vodove i čete, ovisno o veličini grada. Vatrogasni milicioneri morali su u zajednici s civilnim vatrogascima uspostaviti dežurstva u svim zgradama u kojima su se održavale javne priredbe i predstave, te u većim lokalima. U stegovnom pogledu Vatrogasna milicija bila je podređena komandi Narodne milicije, odnosno Upravnom odjelu NOO-a (narodno-oslobodilačkog odbora) kod kojega je stvorena, a postavljeni su i vojni i politički rukovodioci, kao i kod redovne Narodne milicije. Svaka jedinica Vatrogasne milicije podijeljena je na grupe: navalno-obrambenu, sanitetsku i čuvarsku grupu.

Navalno-obrambena grupa dijelila se na penjački odred i štrcarski odjel. Penjački odred brinuo se o spašavanju ljudskih života, životinja, dragocjenosti i pokretnog vlasništva, a štrcarski odjel o opskrbi vodom i potrebnim priborom u radu vatrogasaca. Sanitetska grupa brinula se o pružanju prve pomoći i spašavanju ranjenih osoba, a čuvarska grupa je osiguravala gasilište i čuvala sve spašene predmete.

Određeno je da Vatrogasna milicija može nositi posebnu odoru, već od ranije uobičajenog kroja, ili samo posebne oznake. Nikakvi pobliži propisi o tome nisu pronađeni.