Vatrogasna zajednica područja općina Gornji Mihaljevec-Štrigova

 

VATROGASNA

ZAJEDNICA PODRUČJA OPĆINA

GORNJI MIHALJEVEC-ŠTRIGOVA

godina

osnivanja

adresa: ulica i broj,

mjesto, tel/fax:

IME I PREZIME

PREDSJEDNIKA

TAJNIKA

ZAPOVJEDNIKA

1993

Štrigova 101, 40312 Štrigova

Alojz Dovečer

Ivan Horvat

Danijel Novak

 

PRIPADAJUĆA

DVD -a

(abecednim redom)

 

godina

osnivanja

 

adresa: ulica i broj,mjesto,

zadnja pošta, tel/fax:

 

IME I PREZIME

BROJ OPERATIVNIH

ČLANOVA

 

UKUPAN BROJ

ČLANOVA

 

BROJ

ŽENA

 

BROJ

MLADEŽI

BROJ INTERVENCIJA

U 1998. godini

PREDSJEDNIKA

TAJNIKA

zapovjednika

GORNJA DUBRAVA

1953

Gornja Dubrava 48, 40306 Macinec

Vjenceslav Golub

Josip Novak

Zlatko Novak

41

41

-

-

3

GORNJI MIHALJEVEC

1927

Gronji Mihaljevec 14, 40360 Macinec

Zdravko Šafarić

Milan Vuk

Stanislav Polanec

39

39

-

-

10

MARTINUŠEVEC

1926

Martinuševec 15a, 40312 Štrigova

Ivan Novak

Ivan Novak

Danijel Novak

50

50

10

-

1

PRESEKA

1925

Preseka 27, 40306 Macinec

Marjan Kumer

Miljenko Kos

Stanislav Miklin

56

56

-

-

1

ROBADJE

1976

Robadje 64, 40312 Štrigova

Vladimir Novak

Marjan Zorec

Antun Rebernik

17

21

-

4

3

STANETINEC

1925

Stanetinec 19, 40312 Štrigova

Franjo Novak

Alojzije Horvat

Alojz Horvat

40

43

12

3

2

ŠTRIGOVA

1925

Štrigova 101, 40312 Štrigova

Stjepan Rep

Alojz Dovečer

Jerko Pfeifer

35

38

-

3

17

ŽELJEZNA GORA

1961

Željezna Gora 127, 40312 Štrigova

Ivan Špicar

Damir Šajnović

Alojz Bogdan

16

16

-

-

2