Vatrogasna zajednica općine Sveti Juraj na Bregu

 

VATROGASNA

ZAJEDNICA OPĆINE

SVETI JURAJ NA BREGU

godina

osnivanja

adresa: ulica i broj,

mjesto, tel/fax:

IME I PREZIME

PREDSJEDNIKA

TAJNIKA

ZAPOVJEDNIKA

1993

Pleškovec 112, 40311 Lopatinec

Josip Novak

-

Marijan Latin

 

PRIPADAJUĆA

DVD -a

(abecednim redom)

 

godina

osnivanja

 

adresa: ulica i broj,mjesto,

zadnja pošta, tel/fax:

 

IME I PREZIME

BROJ OPERATIVNIH

ČLANOVA

 

UKUPAN BROJ

ČLANOVA

 

BROJ

ŽENA

 

BROJ

MLADEŽI

BROJ INTERVENCIJA

U 1998. Godini

PREDSJEDNIKA

TAJNIKA

ZAPOVJEDNIKA

BREZJE

1954

Brezje 174, 40311 Lopatinec

Antun Kozar

Marinko Lukman

Ivan Magdalenić

50

50

10

-

6

LOPATINEC

1932

Pleškovec 12, 40311 Lopatinec

Mladen Tomašić

Željko Čurin

Mladen Đuran

30

40

10

10

11

MALI MIHALJEVEC

1932

R. Končara 23c, 40311 Lopatinec

Josip Novak

Ivan Šafarić

Stjepan Toplek

30

78

-

48

3

VUČETINEC

1979

Vučetinec 44, 40311 Lopatinec

Branko Horvat

Romeo Moharić

Miljenko Živko

15

25

-

10

4

ZASADBREG

1932

Zasadbreg 187a, 40311 Lopatinec

Dragutin Radek

Damir Kovačić

Marijan Latin

58

94

-

36

11