VATROGASNA ZAJEDNICA

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

 

 

I Z V J E Š Ć E

 

O RADU VATROGASNE ZAJEDNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 1998. GODINU

 

 

 

USTROJ ZAJEDNICE

 

Temeljem odredaba "Zakona o vatrogastvu RH" Vatrogasna zajednica Međimurske županije kao dobrovoljna, stručna, humanitarna, samostalna i nestranačka udruga od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u oblasti zaštite od požara, a kao ustrojstveni dio ustroja dobrovoljnog vatrogastva, usmjeravala je i rukovodila radom svojih udruženih članova dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica gradova‑općina‑područja, s temeljnom zadaćom daljnjeg unapređenja dobrovoljnog vatrogastva u Međimurskoj županiji.

 

Tijekom 1998. Godine održane su dvije sjednice Skupštine VZMŽ, odnosno jedna izvanredna Skupština s temeljnom zadaćom preregistracije zajednice u skladu sa "Zakonom o udrugama", te redovna godišnja Skupština.

 

U izvještajnom jednogodišnjem razdoblju, na temelju Statutarne odluke, za područje Međimurske županije koju čine 3 grada i 21 općina, djelovalo je i radilo 10 teritorijalnih vatrogasnih zajednica te jedna vatrogasna zajednica u gospodarstvu.

 

Sve vatrogasne organizacije ustrojene u Županijsku zajednicu sve svoje aktivnosti i zadaće prvenstveno su usmjerile na sprečavanje nastanka požara, provođenju preventivnih mjera zaštite od požara, gašenju nastalih požara, pružanjem tehničkih usluga i drugih operativnih intervencija, stručnoj obuci članstva, prijemu novih članova te promidžbi vatrozaštite u svim sredinama.

 

Zajednica okuplja i rukovodi radom 11 vatrogasnih zajednica u kojima djeluje i radi X6 područnih DVD‑a i 6 DVD‑a u gospodarstvu.

 

Broj društava nije se promijenio u odnosu na prethodno razdoblje, ali konstatiramo potpunu neaktivnost pojedinih DVD‑a (Gardinovec, Gornji Koncovčak, Totovec, Šenkovec i Jelen).

 

Zakonsku obvezu preregistracije nisu izvršili DVD Gardinovec, DVD Gornji Koncovčak i DVD Šenkovec.

 

Struktura članstva s 31.12.1998. godine bila je:

                           ‑3995 muških članova

                           ‑519 ženskih članica

                           ‑1868 vatrogasne mladeži

                           ‑6382 sveukupno članova

 

Stručnost članstva prema vatrogasnim zvanjima bila je:

- 8 viših vatrogasnih časnika I. klase

‑ 39 viših vatrogasnih časnika

‑ 228 vatrogasnih časnika

‑ 396 vatrogasnih dočasnika

‑2544 vatrogasaca

‑1302 vatrogasaca pripravnika

 

PREGLED INTERVENCIJA

 

Vatrogasne postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava, tijekom 1998. godine izašle su ukupno na 658 intervencija.

 

Od toga na gašenje požara 410 puta, dok su 248 puta izašle na tehničke intervencije.

 

Broj intervencija iznimno je velik, a za što je razlog iznimno sušno vrijeme tijekom drugog i trećeg mjeseca 1998.godine.

 

Sve naređene intervencije vatrogasnih postrojbi, izvršene su uspješno, djelotvorno i učinkovito, bez razlike dali su izvršene samostalno ili u suradnji s VP PUM.

 

U ljetnom razdoblju članovi DVD‑a su na zahtjev i potrebu nadležnih državnih tijela bili angažirani na gašenju požara u Dubrovačko neretvanskoj i Šibensko kninskoj županiji. Pored članova, mobilizirana su bila i vozila DVD‑a i to: DVD Čakovec, DVD Štrigova, DVD Držimurec Strelec, DVD Hodošan i DVD Mursko Središće.

 

Za potrebe VP PUM mobilizirano je vozilo DVD‑ a Čakovec kao zamjensko vozilo.

 

 

TEMELJNA OPREMA I VATROGASNI OBJEKTI

 

 

Dobrovoljna vatrogasna društva raspolažu sa slijedećom temeljnom vatrogasnom opremom:

 

‑ 18 navalnih vatrogasnih vozila za gašenje vodom i pjenom,

- 9 auto cisterni,

‑ 79 navalna kombi vozila za prijevoz vatrogasaca i opreme,

- 3 terenska vozila,

- 3 ostala vozila,

‑123 prijenosne motorne pumpe 8/8,

‑ 4 prijenosne motorne pumpe 16/8,

‑ 30 muljnih pumpi,

‑ 9 električnih potopnih pumpi.

 

Postojeći vozni park, pogotovo navalna vozila i autocisterne su sve stariji, a što govori o tehnološkoj zastarjelosti.

 

Tijekom 1998. Godine DVD‑a su izvršile nabavu rabljenih kombi vozila, koja su u svakom slučaju daleko kvalitetnija od dosadašnjih i to:

 

DVD Brezje ‑ navalno kombi vozilo marke Volkswagen,

 

DVD Donji Kraljevec ‑ novo navalno kombi vozilo marke Peugeot,

 

DVD Kotoriba ‑ navalno kombi vozilo marke Volkswagen,

 

DVD Držimurec Strelec ‑ navalno kombi vozilo marke Mercedes,

 

DVD Pustakovec Buzovec Putjane ‑ navalno kombi vozilo marke Volkswagen,

 

DVD Vularija ‑ navalno kombi vozilo marke Mercedes,

 

DVD Gornji Kuršanec ‑ navalno kombi vozilo marke Renault,

 

DVD Goričan ‑ novo kombi vozilo Citroen (isporuka u 1999. Godini),

 

DVD Kuršanec ‑ prijenosna motorna pumpa Ziegler (isporuka u l999.g.).

 

DVD Donji Mihaljevec ‑ prijenosna motorna pumpa.

 

Sva gore navedena vozila i pumpe sufinancirana su od strane VZMZ iz sredstava premija osiguranja u skladu s utvrđenim mjerilima za raspodjelu.

 

Održavanje vozila i strojeva za potrebe DVD‑a vršili su besplatno djelatnici VP PUM Čakovec.

 

Dobrovoljna vatrogasna društva su tijekom protekle godine vrlo značajnu pažnju posvećivala održavanju svih vatrogasnih objekata, te poboljšanju komunalnih uvjeta u njima uvođenjem plina, vode i drugo.

 

Značajna financijska sredstva u uređenje vatrogasnih objekata izvršila su: DVD Nedelišće, DVD Donja Dubrava i DVD Martinuševec.

 

 

NATJECANJA

 

 

Vatrogasne postrojbe DVD‑a za potrebe uvježbanosti, kontrole ispravnosti i funkcionalnosti cjelokupne vatrogasne opreme, kao i fizičke spremnosti članstva tijekom 1998.godine provela su raznovrsna natjecanja i taktičko pokazne vježbe.

 

 

1. DRŽAVNO NATJECANJE VATROGASNE MLADEŽI

 

Temeljem odluke tijela HVZ‑a našoj Zajednici povjereno je domaćinstvo 3. Državnog natjecanja vatrogasne mladeži RH koje je održano 05.rujna na stadionu SRC Mladost uz učešće 101 natjecateljskog odjeljenja.

 

Za domaćinstvo ustrojili smo poseban odbor, te za provođenje samog natjecanja angažirali 60 članova DVD‑a uglavnom vatrogasnih sudaca kao tehničkog osoblja.

 

Prema ocjenama dužnosnika HVZ‑a i učesnika natjecanja za domaćinstvo smo dobili vrlo pozitivne ocjene.

 

Nasu zajednicu predstavljala su slijedeća odjeljenja:

 

DVD Palinovec mladež muški ‑ osvojeno 7 mjesto

DVD Mali Mihaljevec - mladež muški ‑ osvojeno 8 mjesto

DVD Strahoninec II - mladež muški ‑ osvojeno 9 mjesto

DVD Strahoninec I - mladež muški ‑ osvojeno 13 mjesto

DVD Čakovec ‑ mladež žene ‑ osvojeno 2 mjesto

DVD Strahoninec I ‑ mladež žene ‑ osvojeno 3 mjesto

DVD Strahoninec II ‑ mladež žene ‑ osvojeno 7 mjesto

DVD Mali Mihaljevec ‑ mladež žene ‑ osvojeno 15 mjesto

 

Osvojenim mjestima možemo biti zadovoljni, pogotovo jer su sva odjeljenja bila u prvoj trećini, odnosno sva su osvojila zlatne medalje.

 

 

2. NATJECANJE VATROGASNE MLADEŽI

 

‑održano je 30. svibnja 1998. Godine u Svetom Križu uz učešće rekordnog broja

natjecateljskih odjeljenja 123, te su postignuti slijedeći rezultati:

 

DJECA MUŠKI                                         (od 6 do 12 godina)      39 odjeljenja

1. DVD Peklenica

2. DVD Prelog

3. DVD Savska Ves

 

DJECA ŽENE                                            (od 6 do 12 godina)      33 odjeljenja

1‑ DVD Mursko Središće

2‑ DVD Kotoriba

3‑ DVD Krištanovec

 

MLADEŽ MUŠKI                                     (od 12 do 16 godina)   29 odjeljenja

1. DVD Mali Mihaljevec

2. DVD Vularija

3. DVD Slakovec

 

MLADEŽ ŽENE                                             (od 12 do 16 godina)   22 odjeljenja

1. DVD Strahoninec II

2. DVD Strahoninec III

3. DVD Mali Mihaljevec

 

 

3. KUP NATJECANJE SENIORSKIH ODJELJENJA

 

‑tijekom lipnja održana su prednatjecanja po VZG‑VZO‑VZP uz učešće:

80 muških odjeljenja "A"

28 muških odjeljenja "B"

28 ženskih odjeljenja "A"

2 ženska odjeljenja "B"

1 odjeljenje VP PUM

‑ županijsko KUP natjecanje održano je 11. srpnja u Gornjem Mihaljevcu uz učešće 91 odjeljenja, te su postignuti slijedeći rezultati:

 

MUŠKI "A"                        43 odjeljenja

1. DVD VP PUM

2. DVD Čakovec

3. DVD Čateks

 

MUŠKI "B"                         18 odjeljenja

1. DVD MTČ

2. DVD Savska Ves

3. DVD Gornji Kuršanec

 

ŽENE "A"                           28 odjeljenja

1. DVD Čakovec

2. DVD Prelog

3. DVD Donji Kraljevec

 

ŽENE "B"                            2 odjeljenja

1. DVD Savska Ves

2. DVD Strahoninec

 

 

4. NATJECANJE S RUČNIM ŠPRICAMA

 

‑održano je 9.kolovoza uz učešće 10 natjecateljskih odjeljenja u Mihovljanu, a najuspješnije je bilo odjeljenje DVD‑a iz Svete Marije.

 

 

5. MEĐUNARODNI NASTUPI

 

Muško odjeljenje DVD‑a Slakovec vrlo je uspješno zastupalo RH na natjecanju Donje Austrije.

 

Mladež muški DVD‑a Vularije također je vrlo uspješno zastupalo RH u Kampu vatrogasne mladeži u Austriji.

 

Muško odjeljenje DVD‑a Mihovljan bio je učesnik četveroboja nacija u Kobilju (Slovenija).

 

Održano je i nekoliko susreta između naših DVD‑a te društava iz susjedne Republike Mađarske (Donja Dubrava, Gornji Kraljevec, Kotoriba i Mursko Središće).

 

 

6. MEMORIJALNA I OSTALA NATJECANJA

 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Gornji Kuršanec vrlo je uspješno organiziralo i provelo "XI memorijalno natjecanje Vlade Možanića" uz sudjelovanje 22 natjecateljska odjeljenja.

 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Gornji Kraljevec po prvi je put organiziralo natjecanje s hidrantima na kojem je sudjelovalo 24 natjecateljskih odjeljenja.

 

Naša DVD‑a bila su učesnici i drugih natjecanja sirom RH.

 

 

STRUČNO OBRAZOVANJE

 

Temeljem potreba i zahtjeva DVD‑a tijekom 1998. Godine izvršena je obuka članstva prema slijedećem:

 

1. VATROGASAC

 

VZO Sveti Juraj na Bregu                                                                                        31 član

VZG Mursko Središće‑Selnica‑Sveti Martin na Muri‑Vratišinec            55 članova

VZG Prelog                                                                                                                   41 član

DVD Donja Dubrava                                                                                                 29 članova

VZP Dekanovec‑Domašinec‑Podturen                                                               36 članova

VZP Gornji Mihaljevec‑Štrigova                                                                         40 članova

VZP Belica‑Mala Subotica‑Orehovica                                                              38 članova

DVD Kotoriba                                                                                                             21 članova

VZG Čakovec‑Strahoninec‑Šenkovec                                                                 66 članova

 

2. VATROGASAC I. KLASE

 

VZG Mursko Središće‑Selnica‑Sveti Martin na Muri‑Vratišinec            5 članova

VZG Čakovec‑Strahoninec‑Šenkovec                                                                 3 člana

 

3. VATROGASNI DOČASNIK VZMŽ                                                              46 članova

 

4. VATROGASNI DOČASNIK I. KLASE VZMŽ                                         4 člana

 

5. VATROGASNI ČASNIK VZMŽ                                                                     29 članova

     

6. VATROGASNI ČASNIK I. KLASE VZMŽ                                                7 članova

 

7. VATROGASNA MLADEŽ

 

DVD Novo Selo na Dravi                                                                                       21 član

DVD Donja Dubrava                                                                                                 38 članova

DVD Čakovec                                                                                                              22 člana

DVD Zasadbreg                                                                                                          14 članova

 

 

KAMP VATROGASNE MLADEŽI RH

 

U kampu vatrogasne mladeži RH u Novom Vinodolskom sudjelovala su odjeljenja vatrogasne mladeži DVD‑a Malog Mihaljevca i DVD‑a Strahoninca.

 

 

MJESEC ZAŠTITE OD POŽARA

 

U svibnju "Mjesecu zaštite od požara" provodile su se pojačane mjere zaštite od požara u svim sredinama, a s posebnim akcentom na preventivu i promidžbenu djelatnost.

 

4. svibnja na dan Svetog Florijana dan vatrogastva RH, brojnim je svečanostima obilježen nas zaštitnik uz nazočnost Svetim misama, susretima i druženjima svih generacija vatrogasaca.

 

Za potrebe svih učenika osnovnih škola u Međimurskoj županiji tiskan je promidžbeno preventivni letak, koji je uz stručna prigodna predavanja uručen učenicima.

 

 

OBILJEŽAVANJE OSNUTKA DVD‑a

 

Tijekom 1998. Godine dobrovoljna vatrogasna društva obilježila su vrlo značajne obljetnice osnutka društava na vrlo dostojanstven način i to:

 

- 110 obljetnicu DVD Cirkovljan, DVD Donja Dubrava, DVD Goričan i DVD Kotoriba,

- 90 obljetnicu DVD Nedelišće,

- 70 obljetnicu DVD Oporovec, DVD Sivica, DVD Šandorovec, DVD Novakovec i DVD MTČ,

- 60 obljetnicu DVD Dunjkovec.

 

Sve održane proslave obljetnica osnutka imale su vrlo pozitivan promidžbeni značaj na razvoju i unapređenju vatrozaštite.

 

 

ODLIKOVANJA I PRIZNANJA

 

Za izuzetan doprinos unapređenju vatrogastva, članovima i vatrogasnim organizacijama dodijeljena su vrlo značajna vatrogasna odličja i to:

10 odlikovanja za posebne zasluge RH

10 medalja s zlatnim obilježjem

34 medalja s srebrenim obilježjem

70 medalja s brončanim obilježjem

4 plamenice za hrabrost i požrtvovnost s zlatnim obilježjem

4 plamenice za hrabrost i požrtvovnost s srebrenim obilježjem

40 plamenica za hrabrost i požrtvovnost s brončanim obilježjem

26 spomenica za 50 godina rada

53 spomenica za 40 godina rada

64 spomenica za 30 godina rada

84 spomenica za 20 godina rada

246 spomenica za 10 godina rada

62 znaka vatrogasne mladeži.

 

 

FINANCIRANJE

 

Temeljem "Zakona o vatrogastvu" financiranje Programom utvrđenih aktivnosti i zadaća VZMŽ vršeno je iz proračuna Međimurske županije.

Financiranje vođenja servis usluga (knjigovodstvene, računovodstvene i druge stručne poslove i usluge) vršilo se iz proračuna gradova i općina, a na temelju posebnog sporazuma.

Financiranje dijela redovne djelatnosti DVD‑a i Vatrogasnih zajednica gradova­općina‑područja, vršilo se iz sredstava proračuna jedinica lokalne uprave, dok se drugi dio prikupljao putem članarine, vlastite djelatnosti, donacija i sponzorstava.

Sva prikupljena sredstva iz svih izvora nisu ni blizu dostatnih za redovnu djelatnost a da ne govorimo o potrebnim investicionim ulaganjima u "tešku" opremu a koju je potrebno zamijeniti, a što nam govori o hitnoj potrebi izmjena "Zakona o vatrogastvu RH" pogotovo u dijelu koji se odnosi na financiranje.

 

 

BODOVANJE RADA

 

Krajem protekle i početkom ove godine izvršeno je bodovanje rada svih DVD‑a.

 

Temeljem postignutog broja bodova najuspješnija područna DVD‑a su: Prelog, Čakovec, Strahoninec, Vularija i Mursko Središće, a u gospodarstvu MTČ.

 

 

STRUČNA SLUŽBA ‑ URED ZAJEDNICE

 

Jedinstveno vođenje servis usluga za stručne, računovodstvene, knjigovodstvene i druge poslove, nabavu opreme, pričuvnih dijelova za vozila strojeve i uređaje obavila je stručna služba Ured zajednice s dva uposlenika.

 

Postojeće financijsko poslovanje preko jedinstvenog žiro računa i nadalje polučuje vrlo pozitivne rezultate za sve korisnike jedinstvenog žiro računa, odnosno za sve udružene članove Zajednice.

 

SJEDNICE TIJELA ZAJEDNICE

 

Tijekom 1998. Godine održane su dvije sjednice Skupštine i pet sjednica Upravnog odbora, na kojima je uz donošenje planskih dokumenata, izmjena Statuta, raspravljano o svim drugima zadaćama.

 

U suradnji s Odjelom zaštite od požara i CZ PUM održano je stručno savjetovanje za sve dužnosnike DVD‑a.

 

Održane su dvije skupne sjednice Zapovjedništva i Upravnog odbora te jedna samostalna sjednica Zapovjedništva, na kojima su rješavanja pitanja od operativnog značaja.

 

Nadzorni odbor održao je jednu samostalnu sjednicu te pet skupnih s Upravnim odborom.

 

Komisija za vatrogasna odlikovanja i priznanja razmatrala je sve prispjele prijedloge DVD‑a te ih rijedila i uputila na rješavanje tijelima HVZ‑a.

 

Vrlo odgovornu i značajnu zadaću obavio je Odbor vatrogasnih sudaca, kako na svim provedenim natjecanjima u Međimurskoj županiji, tako i van područja naše županije.

 

Klub vatrogasnih veterana vrlo je uspješno djelovao i radio na okupljanju i kreiranju aktivnosti vatrogasnih veterana.

 

Suradnja s tijelima i dužnosnicima lokalne uprave i samouprave, kao i višim vatrogasnim tijelima te nadležnim ministarstvom bila je zadovoljavajuća i obostrano korisna.

 

U Čakovcu, veljače 1999. godine.